MENU

Profil

2015 Projekt rekonstrukce/revitalizace chodby 1.patra západního křídla budovy školy Evropská 330/33, Praha 6 – Dejvice – kulturní památky

2015 Rekonstrukce/revitalizace bytu v objektu kulturní památky č.p. 1, č.or. 2 Liboc v Oboře Hvězda, národní kulturní památce, Praha 6 – Liboc

2007-2014 Rekonstrukce/revitalizace funkcionalistických bytových domů včetně nových skleněných výtahových věží a nových interiérů Patočkova 1410/37 a Nad Kajetánkou 36/8, Praha 6 – Břevnov

2013 Návrh a projekt rekonstrukce/revitalizace pobytové terasy a tělocvičny škol Evropská 330/33, Praha 6 – Dejvice  – kulturní památky

2007-2013 Rekonstrukce/revitalizace funkcionalistických bytových domů včetně nových skleněných výtahových věží a nových interiérů Patočkova 1411/35 a Nad Kajetánkou 37/6, Praha 6 – Břevnov

2012-2013 Návrh, projekt a realizace/dodávka Přístavby proti podzemní vodě včetně wellness a fitness pro Vilu u Prahy *

2007-2012 Rekonstrukce/revitalizace funkcionalistických bytových domů včetně nových skleněných výtahových věží a nových interiérů Patočkova 1412/33 a Nad Kajetánkou 42/4, Praha 6 – Břevnov

2007-2012 Rekonstrukce/revitalizace funkcionalistických bytových domů včetně nových skleněných výtahových věží a nových interiérů Patočkova 1413/31 a Nad Kajetánkou 43/2, Praha 6 – Břevnov

2011 Zpracování záměru postupné revitalizace kulturní památky – funkcionalistické budovy – školy Evropská 330/33, Praha 6 – Dejvice

2008-2010 Rekonstrukce kulturní památky – původní radnice a školy Bubeneč – nyní obchodní akademie, Krupkovo náměstí, Praha 6

2010 Projekt rekonstrukce/revitalizace obvodového pláště panelových bytových domů Rezlerova 305, 306, 307, Praha 10

2008-2009 Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště Středního odborného učiliště Čakovice, Praha 9

2009 Rekonstrukce/revitalizace (včetně sanace suterénu budovy) objektu Gymnázia, ZŠ a MŠ Na Pražačce, Nad Ohradou 1700/23,25,17, Praha 3 – Žižkov

2008 Návrh a realizace/dodávka nábytku kanceláře generálního ředitele české pobočky švýcarské firmy Schindler – světového výrobce výtahů *

2006-2007 Rekonstrukce/revitalizace bytových domů, Bělohorská 1665/54, 1666/56, 1667/58, Praha 6 – Břevnov

2005 Rekonstrukce fasády domu, Karolíny Světlé 325/31, Praha 1 – Staré Město – Pražská památková rezervace

2005 Rekonstrukce fasády domu, Navrátilova 676/1, Praha 1 – Nové Město – Pražská památková rezervace

2005 Rekonstrukce fasády domu, Novomlýnská 1238/3, Praha 1 – Nové Město – Pražská památková rezervace

2004-2005, Rekonstrukce/revitalizace mateřské školy Jílkova, Praha 6 – Břevnov

2004 Salla Terrena Horní Počernice, Praha 9

2004 Návrh a projekt nového závodu pro německou firmu Nüsing – Ústí nad Labem (výroba mobilních stěn a systémů)

2003 Nový dispočink Výtahy Schindler, česká pobočka švýcarské firmy Schindler *

2002 Vila u Prahy *

2000 Návrh tenisového komplexu Hany Mandlíkové u Prahy, dosud nerealizováno

1998 Návrh a projekt administrativních a provozních budov IVECO Praha 9

1992 Návrh, projekt a realizace/dodávka vstupních prostorů DOS (domu odborových svazů), budova Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha 3 *

1991 Návrh, projekt a realizace/dodávka rekonstrukce/revitalizace správní budovy (ústředí pro ČR) švýcarské firmy Schindler – světového výrobce výtahů  *

1991 Návrh a umístění  loga DOS (domu odborových svazů) na budovu Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha 3

1989 Soutěž na československý pavilon pro světovou výstavu v Seville, spoluautor

 

* Díla navrhovaná, projektovaná a realizovaná/dodávaná firmou Teplý Design (od studie až po nábytek)

 

1990/1977

Škoda auto Mladá Boleslav, výzkumná a vývojová základna Česana, návrh na řešení rozvoje závodu

Soutěž na přebudování národního památníku Lidice, nejvyšší odměna, spoluautor

Soutěž na obřadní síň a hřbitov Ďáblice, Praha 8, 1.cena, spoluautor

Soutěž na Slovenské národní divadlo a operu v Bratislavě, spoluautor

VÚMV, Výzkumný ústav motorových vozidel Letňany, Praha 9, návrh řešení nového závodu, nerealizováno

Karosa Vysoké Mýto, výroba autobusů, návrh rozvoje závodu, spoluautor

Adast Cvikov, výroba tiskařských strojů, návrh rozvoje závodu

Kovolit Česká u Brna, lití barevných kovů, návrh rozvoje závodu

Elitex Třebíč, výroba tryskových pletacích strojů, návrh rozvoje závodu