MENU

Životopis

Architekt Bohumil Teplý (Ing.arch.) se narodil 26.7.1950 v Havlíčkově Brodě v České republice. Již od dětství se věnoval kresbě a malbě, svůj talent pak dále rozvíjel několikaletou návštěvou kurzů odborného kreslení a malby v období před nástupem na studia na vysoké škole. V roce 1968 nastoupil na studium architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po dokončení studia v roce 1974 se v praxi zabýval projektováním staveb a urbanistických celků. Řešil rozvoje závodů v širokém týmu odborníků z různých profesí. Vedle toho se zúčastnil řady architektonických soutěží, zabývajících se širokou škálou různorodých projektů. To vše přispělo k progresivnímu osobnímu rozvoji na mnoha úrovních. V roce 1996 architekt Teplý byl předsedou poroty architektonicko-urbanistické soutěže na nové řešení areálu Chvalského zámku v Praze a jeho rozšíření v rámci nového využití. Jako uznávaná autorita byl architekt Teplý přizván, aby se angažoval v České společnosti pro jakost. Zde prosazoval hledisko kvality ve stavebním oboru v návaznosti na světové trendy a stal se spoluautorem hodnotících kritérií pro udělování značky Czech Made v oblasti stavebního oboru.

V roce 1990 architekt Teplý využívá svých znalostí a zkušeností a zakládá architektonický ateliér Teplý Design - Ing.arch. Bohumil Teplý. Zde tvoří práce vycházející z osobní filosofie. Ta je postavena na nekompromisní vůli chápat a porozumět vlastní profesi. Ve svých návrzích čerpá také z pradávného čínského učení Feng - shui.

Ve své praxi také prosazuje pozitivní působení tvaru a barvy k povznesení lidské mysli. Zajímá ho harmonické sepětí stávajících staveb, často kulturních památek, s novým pohledem a potřebami zajišťovanými současnými technologickými možnostmi tak, aby se hodnota těchto děl zachovala pro další generace.

Svou roli vidí v kreativním přístupu komplexní tvorby a řešení, managmentu a koordinaci všech klíčových prvků projektu, směřujíce k vytvoření harmonického prostředí jako jednotného celku interiéru a exteriéru. Proto se často angažuje jako finální dodavatel díla (od studie až po realizaci) s cílem být mezinárodně srovnatelný.

 

A proto na základě výše uvedených realizací a prokázaných zkušeností nabízíme:

Projekt, v ideálním případě pro dosažení nejvyšší kvality díla, od studie až po prováděcí dokumentaci, včetně vyřízení všech potřebných povolení . Nabízíme možnost realizace celého díla - stavby včetně realizace interiéru s veškerým vybavením domu.

Máme velkou zkušenost s řešením památkových objektů a chráněných objektů v Pražské památkové rezervaci.

  • ekonomické rozvahy před zakoupením nemovitosti
  • všechny stupně projektových dokumentací pozemních staveb
  • zajištění všech povolení, jednání s úřady
  • urbanismus
  • územní studie, územní a regulační plány

 

Kontaktujte nás