MENU
Loading...

Nüsing, Ústí nad Labem 

Zobrazit popis

Skrýt popis

>>
Nüsing, Ústí nad Labem

Návrh a projekt nového závodu, tj. areálu a budov pro německou firmu Nüsing, výrobce dělících a akustických stěn a systémů. Objekty výrobní haly a dvoupodlažního sociálně správního přístavku tvoří monoblok v podélné ose jih - sever podél ulice Spojovací, v průmyslové zóně Předlice. Architektonicky se jedná o dvě kubické hmoty, které jsou přisazeny k sobě stranami o délce 18m. Větší hala má délku 30m (5x6m) a je vysoká po atiku 5,35m, nejmenší výška haly pod vazník je 4m. Menší sociálně správní přístavek má délku 9m a po atiku je vysoký 7,6m. Obě hmoty dohromady tvoří půdorysně obdélník 18x39m, v budoucnu může být ještě prodloužen o 66m (11x6m) až na 18x105m. Obě budovy mají kovový zateplený plášť s jemnou profilací - barvy fasád jsou stříbřitý odstín v kombinaci s firemní modrou barvou. Některá kovová okna jsou opatřena vodorovnými kovovými slunolamy. Vrata mají nad sebou zavěšeny vodorovné markýzy.
Zpět
Close More Info